Unesite tražene mjere

Visina
Opseg grudi
Opseg struka
Opseg bokova

Odaberite format za plotanje ili printanje krojeva.

Format za plotanje/printanje krojeva (pdf, plotanje,jedan list) (dxf) (lek2)   (plt)   (pdf)  
Format papira: A0   A1   A2   Legal   Letter   A3   A4    Uvećanje polja       (нет)         (da)

Onemogući izgled:       (ne)         (da)

Dodatak za šav: (da +0.5$)   (ne)  
Širina papira za plotanje ili printanje(см)

Važno!!! Da bi isporuka krojeva bila sigurnija unesite glavnu i dodatnu e-mail adresu.
 
(Dodatna nije obavezna)

Unesite glavnu e-mail adresu
Dodatna e-mail adresa

Сравнить с моделью

- 7206 -